PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Aktuality a informace

1 2 3 4 5 6 10 20 30   Následující   ››

Ukončení platnosti certifikátu na rozhraní ISZR

Z důvodu ukončení platnosti stávajícího certifikátu na produkčním internetové rozhraní ISZR ( iszr.gov.cz ) bude 10.5.2019 mezi 11:00 a 12:00 nasazen nový certifikát vydaný stejnou certifikační autoritou. 

 

ORG - souhrnná měsíční statistika pro všechny AIS - duben 2019 a statistiky počtu transakcí

Graf znázorňuje poměr počtu jednotlivých operací za období  leden - duben 2019. V grafu jsou vidět jen čtyři (pět) nejčastěji volané služby v řádech miliónů, ostatní služby v nižších řádech se v grafu neuplatní. Dále následují grafy znázorňující počet transakcí ORG za období duben 2018 - duben 2019 a počet transakcí za měsíc duben 2019(po jednotlivých dnech).   

 

Nová verze manuálu k AIS RPP Působnostní

V sekci Registr práv a povinností/Dokumenty byla uveřejněna nová verze  dokumentu jehož cílem je popsat funkce týkající se ohlášení agend a oznámení působností ve  smyslu zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů .

 

Odstávka Základních registrů kategorie „C“

V termínu od 8. 6. 2019 od 14:00 do 9. 6. 2019 do 20:00 bude provedena z důvodu technologických úprav odstávka systému základních registrů v rizikové skupině kategorie „C“.   V uvedeném termínu nebudou dostupné    z á kladn í   registry, tud íž   nebude mo ž n é   vyu ží vat ani služeb elektronické identifikace prostřednictvím národního bodu pro identifikaci a autentizaci (NIA). 

 

Informace o výměně certifikátu pro eGON 7

Dne 10. 4. 2019 mezi 14:00 a 15:00 hod. dojde k nasazení nového certifikátu pro eGON 7 na F5 cms.  

 

ORG - souhrnná měsíční statistika pro všechny AIS - březen 2019 a statistiky počtu transakcí

Graf znázorňuje poměr počtu jednotlivých operací za období  leden - březen 2019. V grafu jsou vidět jen čtyři (pět) nejčastěji volané služby v řádech miliónů, ostatní služby v nižších řádech se v grafu neuplatní. Dále následují grafy znázorňující počet transakcí ORG za období březen 2018 - březen 2019 a počet transakcí za měsíc březen 2019(po jednotlivých dnech).  

 

Odstávka Základních registrů kategorie „C“

V termínu 27. 4. 2019 od 14:00 do 28. 4. 2019 do 20:00 bude provedena z důvodu technologických úprav odstávka systému základních registrů v rizikové skupině kategorie „C“.   V uvedeném termínu nebudou dostupné základní registry, tudíž nebude možné využívat ani služeb elektronické identifikace prostřednictvím národního bodu pro identifikaci a autentizaci (NIA). 

 

Odstávka národního bodu pro identifikaci a autentizaci

Ve dnech 23. 3. 2019 od 14:00 do 24. 3. 2019 do 20:00 bude z důvodu technologických úprav realizována odstávka produkčního a testovacího prostředí národního bodu pro identifikaci a autentizaci (NIA). V uvedeném období budou výpadky NIA. 

 

Omezení dostupnosti aplikace Service Desk Manager SZR

Ve dnech 23. 3. 2019 od 14:00 do 24. 3. 2019 do 20:00 bude z důvodu technologických úprav omezena dostupnost aplikace Service Desk Manager SZR. V uvedeném období může docházet k výpadkům aplikace SDM. 

 

Upozornění na možné omezení služeb systému Czech POINT

Upozorňujeme, že v následujících dnech z důvodu nezbytných technických zásahů do systému Czech POINT může dojít k výpadku poskytovaných služeb tohoto systému. Práce na systému se uskuteční od pátku 8. března 2019 od 18:00 hodin do odpoledních hodin v neděli 10. března 2019.

 

ORG - souhrnná měsíční statistika pro všechny AIS - únor 2019 a statistiky počtu transakcí

Graf znázorňuje poměr počtu jednotlivých operací za období prosinec 2018 - únor 2019. V grafu jsou vidět jen čtyři (pět) nejčastěji volané služby v řádech miliónů, ostatní služby v nižších řádech se v grafu neuplatní. Dále následují grafy znázorňující počet transakcí ORG za období únor 2018 - únor 2019 a počet transakcí za měsíc únor 2019 (po jednotlivých dnech).     

 

Nová verze Katalogu eGON služeb základních registrů

V sekci "Správci a vývojáři" byla publikována nová verze (10.02) Katalogu eGON služeb základních registrů. Oproti předchozí verzi došlo k d oplnění popisů služeb E235, E236, E237 a E238 . 

 

Úprava chování služeb vnějšího rozhraní ISZR v testovacím prostředí

Od 1.3. 2019 dojde k úpravě fungování testovacího prostředí ve vztahu k volání služeb vnějšího rozhraní ISZR. 

 

Zasílání ročních výpisů o využití údajů v registru osob

Koncem února budou Správou základních registrů zdarma rozesílány roční výpisy o využívání údajů v registru osob. Právnické osoby a fyzické podnikající osoby, které mají v registru osob zapsanou aktivní datovou schránku, obdrží za kalendářní rok 2018 seznam orgánů veřejné moci, které využívaly referenční údaje dané osoby a k jakým účelům. Výpis má informativní charakter a slouží ke kontrole přístupů k referenčním údajům osoby. 

 

Manuál k AIS RPP Působnostní

V sekci Registr práv a povinností/Dokumenty byla uveřejněna nová verze  dokumentu jehož cílem je popsat funkce týkající se ohlášení agend a oznámení působností ve  smyslu zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů .

 
1 2 3 4 5 6 10 20 30   Následující   ››