PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Aktuality a informace

1 2 3 4 5 6 10 20 30   Následující   ››

Zveřejněná nová verze Katalogu eGON služeb základních registrů

V sekci "správci a vývojáři" byla zveřejněna nová verze Katalogu eGON služeb, kde byl doplněn popis služby E234 – isuiVyhledejParceluGP.

 

ORG - souhrnná měsíční statistika pro všechny AIS - listopad 2018 a statistiky počtu transakcí

Graf znázorňuje poměr počtu jednotlivých operací za období leden - listopad 2018. V grafu jsou vidět jen čtyři (pět) nejčastěji volané služby v řádech miliónů, ostatní služby v nižších řádech se v grafu neuplatní. Dále následují grafy znázorňující počet transakcí ORG za období listopad  2017 - listopad 2018 a počet transakcí za měsíc listopad 2018 (po jednotlivých dnech).   

 

Zveřejněna nová verze Příručky pro obce

V sekci "Důležité dokumenty" byla zveřejněna Příručka pro obce, verze 2.2.  Jejím cílem je především poskytnout orgánům veřejné moci jednoduchý a srozumitelný návod, jak mají postupovat při připojování svého agendového informačního systému k základním registrům.

 

Opatření proti nesprávnému využívání údajů ze základních registrů

Orgány veřejné moci, které prostřednictvím svých agendových infomačních systémů využívají údaje ze základních registrů, musí do konce února 2019 provést důkladnou kontrolu nastavení těchto systémů, aby odpovídala aktuálním zákonným oprávněním ve vztahu k rozsahu a účelu využívání těchto údajů. Cílem těchto opatření je snížení rizika nesprávného, nadměrného či neoprávněného využívání osobních údajů fyzických osob.

 

Metodika úkonu na žádost

Správce registru práv a povinností zveřejňuje metodiku úkonu na žádost, která je určená ohlašovatelům agend, kteří budou do ohlášení agend doplňovat údaje na žádost dle zákona č. 251/2017 Sb., novelizujícího zákon č. 111/2009 Sb. Cílem je vytvoření národního katalogu služeb veřejné správy, který bude dostupný na Portálu veřejné správy a bude sloužit jako zdroj dat pro vytvoření chytrých vyhledavačů a průvodců při řešení životních událostí. 

 

Odstávka RÚIAN kategorie "C"

V termínu 8. 12. 2018 od 14:00 do 9. 12. 2018 20:00 bude provedena odstávka RÚIAN v rizikové skupině kategorie „C“. V uvedené termíny budou vybrané služby základních registrů nedostupné. 

 

Rozesílání záznamů o využívání údajů v registru obyvatel za rok 2017

Správa základních registrů zahájila rozesílání záznamů o využívání údajů z registru obyvatel za rok 2017 v podobě výpisů, které budou postupně doručovány do datových schránek fyzických osob. Držitelé datových schránek tak mají kontrolu nad tím, kdo, kdy a proč se během loňského kalendářního roku dotazoval na jejich údaje, které jsou v registru obyvatel vedeny jako referenční.

 

ORG - souhrnná měsíční statistika pro všechny AIS - říjen 2018 a statistiky počtu transakcí

Graf znázorňuje poměr počtu jednotlivých operací za období leden - říjen 2018. V grafu jsou vidět jen čtyři (pět) nejčastěji volané služby v řádech miliónů, ostatní služby v nižších řádech se v grafu neuplatní. Dále následují grafy znázorňující počet transakcí ORG za období říjen  2017 - říjen  2018 a počet transakcí za měsíc  říjen  2018 (po jednotlivých dnech).    

 

Změny v AIS RPP Působnostním v souvislosti s automaticky generovaným oprávněním na veřejné údaje v RÚIAN

Za účelem automatického generování oprávnění na údaje základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí - RUIAN, které jsou ze své povahy veřejné a oprávnění na ně má každé OVM, které vykonává agendu, budou k 22.10.2018 provedeny v AIS RPP Působnostním následující změny: 

 

Změna termínu - Odstávka základního registru osob kategorie "C"

V termínu 8. 12. 2018 od 14:00 do 9. 12. 2018 20:00 bude provedena údržba Registru osob v rizikové skupině kategorie „C“. V uvedené termíny budou vybrané služby základních registrů nedostupné. 

 

Nedostupnost základních registrů z důvodu každoročního nácviku plánu obnovy

Ve dnech od 24. 11. 2018 od 14:00 hod. do 25. 11. 2018 do 20:00 hod bude v rámci ročního nácviku plánu obnovy (DRP) provedeno odstavení základních registrů. Jedná se o standardní aktivitu pro prověření krizových postupů, která je prováděna 1x ročně.

 

Správa základních registrů spustila aplikaci pro příjem žádostí o připojení k základním registrům

Žádosti o přístup agendových informačních systémů (AIS) k základním registrům jsou nově přijímány pomocí webové aplikace Registrační autorita základních registrů (RAZR). Pro správce AIS to znamená značné zjednodušení a vyšší uživatelský komfort. Aplikace RAZR tak nahradila dosavadní systém založený na zasílání offline ZFO formulářů do datové schránky Správy základních registrů.

 

Nedostupnost testovacího prostředí CIS

Ve dnech od 08.10.2018 až 12.10.2018 bude nedostupné testovací prostředí Informačního systému cizinců. 

 

ORG - souhrnná měsíční statistika pro všechny AIS - září 2018 a statistiky počtu transakcí

Graf znázorňuje poměr počtu jednotlivých operací za období leden - září 2018. V grafu jsou vidět jen čtyři (pět) nejčastěji volané služby v řádech miliónů, ostatní služby v nižších řádech se v grafu neuplatní. Dále následují grafy znázorňující počet transakcí ORG za období září  2017 - září  2018 a počet transakcí za měsíc  září  2018 (po jednotlivých dnech).   

 

Aktualizované kompendium metodiky oznámení o vykonávání působnosti OVM v agendě

V souvislosti se zprovozněním nového AIS RPP působnostního došlo k drobné změně v postupu oznámení o vykonávání  působnosti OVM v agendě. K tomu bylo správcem RPP vydáno aktualizované kompendium dle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech :

 
1 2 3 4 5 6 10 20 30   Následující   ››