PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Aktuality a informace

1 2 3 4 5 6 10 20 30   Následující   ››

Manuál k AIS RPP Působnostní

V sekci Registr práv a povinností/Dokumenty byla uveřejněna nová verze  dokumentu jehož cílem je popsat funkce týkající se ohlášení agend a oznámení působností ve  smyslu zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů .

 

Omezení dostupnosti aplikace Service Desk Manager SZR

Ve dnech 15. 2. 2019 od 18:20 hod. až 17. 2. 2019 do 20:00 hod. bude z technických důvodů omezena dostupnost aplikace Service Desk Manager SZR.

 

ORG - souhrnná měsíční statistika pro všechny AIS - leden 2019 a statistiky počtu transakcí

Graf znázorňuje poměr počtu jednotlivých operací za období listopad 2018 - leden 2019. V grafu jsou vidět jen čtyři (pět) nejčastěji volané služby v řádech miliónů, ostatní služby v nižších řádech se v grafu neuplatní. Dále následují grafy znázorňující počet transakcí ORG za období leden 2018 - leden 2019 a počet transakcí za měsíc  leden 2019(po jednotlivých dnech).     

 

Odstávka základních registrů kategorie „C“

V termínu 23. 2. 2019 od 14:00 do 24. 2. 2019 do 20:00 bude provedena plánovaná odstávka systému základních registrů v rizikové skupině kategorie „C“ . V uvedené termíny nebudou základní registry dostupné.“   

 

Odstávka základního registru RÚIAN v rizikové skupině kategorie „C“

Dne 10. 2. 2019 od 9:00 do 12:00 bude z technických důvodů provedena odstávka registru RUIAN v rizikové skupině kategorie „C“ . V uvedeném termínu nebude registr dostupný.“ 

 

Kompendium oznámení výkonu agendy orgánem veřejné moci

podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech 

 

ORG - souhrnná měsíční statistika pro všechny AIS - prosinec 2018 a statistiky počtu transakcí

Graf znázorňuje poměr počtu jednotlivých operací za období leden - prosinec 2018. V grafu jsou vidět jen čtyři (pět) nejčastěji volané služby v řádech miliónů, ostatní služby v nižších řádech se v grafu neuplatní. Dále následují grafy znázorňující počet transakcí ORG za období prosinec  2017 - prosinec  2018 a počet transakcí za měsíc  prosinec  2018 (po jednotlivých dnech).     

 

Kompendium vyplňování úkonů na žádost do ohlášení agendy

dle novely zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, provedené zákonem č. 251/2017 Sb.

 

Zveřejněná nová verze Katalogu eGON služeb základních registrů

V sekci "správci a vývojáři" byla zveřejněna nová verze Katalogu eGON služeb, kde byl doplněn popis služby E234 – isuiVyhledejParceluGP.

 

ORG - souhrnná měsíční statistika pro všechny AIS - listopad 2018 a statistiky počtu transakcí

Graf znázorňuje poměr počtu jednotlivých operací za období leden - listopad 2018. V grafu jsou vidět jen čtyři (pět) nejčastěji volané služby v řádech miliónů, ostatní služby v nižších řádech se v grafu neuplatní. Dále následují grafy znázorňující počet transakcí ORG za období listopad  2017 - listopad 2018 a počet transakcí za měsíc listopad 2018 (po jednotlivých dnech).   

 

Zveřejněna nová verze Příručky pro obce

V sekci "Důležité dokumenty" byla zveřejněna Příručka pro obce, verze 2.2.  Jejím cílem je především poskytnout orgánům veřejné moci jednoduchý a srozumitelný návod, jak mají postupovat při připojování svého agendového informačního systému k základním registrům.

 

Opatření proti nesprávnému využívání údajů ze základních registrů

Orgány veřejné moci, které prostřednictvím svých agendových infomačních systémů využívají údaje ze základních registrů, musí do konce února 2019 provést důkladnou kontrolu nastavení těchto systémů, aby odpovídala aktuálním zákonným oprávněním ve vztahu k rozsahu a účelu využívání těchto údajů. Cílem těchto opatření je snížení rizika nesprávného, nadměrného či neoprávněného využívání osobních údajů fyzických osob.

 

Metodika úkonu na žádost

Správce registru práv a povinností zveřejňuje metodiku úkonu na žádost, která je určená ohlašovatelům agend, kteří budou do ohlášení agend doplňovat údaje na žádost dle zákona č. 251/2017 Sb., novelizujícího zákon č. 111/2009 Sb. Cílem je vytvoření národního katalogu služeb veřejné správy, který bude dostupný na Portálu veřejné správy a bude sloužit jako zdroj dat pro vytvoření chytrých vyhledavačů a průvodců při řešení životních událostí. 

 

Odstávka RÚIAN kategorie "C"

V termínu 8. 12. 2018 od 14:00 do 9. 12. 2018 20:00 bude provedena odstávka RÚIAN v rizikové skupině kategorie „C“. V uvedené termíny budou vybrané služby základních registrů nedostupné. 

 
1 2 3 4 5 6 10 20 30   Následující   ››