PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Aktuality a informace

‹‹   Předchozí   5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 20 30   Následující   ››

Kompendium metodiky oznámení působnosti orgánu veřejné moci v agendě

Dle novely zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, provedené zákonem č. 192/2016 Sb. Registrace působnosti orgánu veřejné moci (OVM) v agendě je nezbytná pro přístup konkrétního OVM k referenčním údajům základních registrů či údajům dalších agendových informačních systémů (AIS). Oznámení o vykonávání působnosti OVM v agendě je třeba vyplnit a odeslat do 30 dnů ode dne registrace agendy nebo zápisu OVM do „rejstříku OVM a soukromoprávních uživatelů údajů“. 

 

ORG - souhrnná měsíční statistika pro všechny AIS - prosinec 2016 a statistiky počtu transakcí

Graf znázorňuje poměr počtu jednotlivých operací za období leden - prosinec 2016. V grafu jsou vidět jen čtyři (pět) nejčastěji volané služby v řádech miliónů, ostatní služby v nižších řádech se v grafu neuplatní. Dále následují grafy znázorňující počet transakcí ORG za období leden - prosinec 2016 a počet transakcí za měsíc prosinec 2016 (po jednotlivých dnech). 

 

Implementace služeb ROS vyplývajících §60 odst. 1 zákona o základních registrech

V rámci realizace ustanovení čl I. bodů 137 a 138 zákona č. 192/2016 ze dne 25. května 2016, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, a některé další zákony, byly do registru osob zavedeny služby implementující §60 odst. 1 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů. Odůvodněná žádost orgánu veřejné moci o využití těchto služeb pro předmětnou agendu se zasílá spisovou službou správci registru osob, kterým je Český statistický úřad.

 

Příručky k primárnímu plnění příspěvkových organizací do ROS po 1. 1. 2017

Zákonem č. 192/2016 ze dne 25. května 2016, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech a některé další zákony, došlo k novele zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a k novele zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.

 

Přechodná změna služby E05 v testovacím prostředí

V souvislosti s nasazenou změnou funkcionality služby E05 „robCtiPodleUdaju“ v testovacím prostředí (služba v testovacím prostředí navrací právě 1 AIFO  a to v případě jednoznačného ztotožnění) Vás upozorňujeme na změnu a to v období od 11. ledna od 9:00 hodin do 18. ledna 2017 do 9:00 hodin, kdy bude v testovacím prostředí zachována původní funkcionalita navracející až 5 AIFO.

 

Aktualizována uživatelská a řešitelská příručka k aplikaci Service Desk Manager

V sekci Service desk byla aktualizována uživatelská a řešitelská příručka k aplikaci Service Desk Manager.

 

Odstávka kategorie "C"

Ve dnech 4. 2. 2017 od 14 hodin do 5. 2. 2017  do 20 hodin bude provedena odstávka systému základních registrů v rizikové skupině kategorie „C". Služby základních registrů budou nedostupné.

 

Nedostupnost aplikace Service Desk Manager SZR

Ve dnech 17.12. od 7:00 do 18.12. 2016 20:00 bude z důvodu upgrade systému nedostupná aplikace Service Desk Manager SZR. Kritické incidenty, tzn. nedostupnost ZR a poruchy, je možné hlásit telefonicky na čísle 225 514 758.

 

Zveřejněn podrobný popis eGON služeb základních registrů

V sekci "Správci a vývojáři" byl nově zveřejněn podrobný technický popis nejvyužívanějších eGON služeb základních registrů:

 

ORG - souhrnná měsíční statistika pro všechny AIS - listopad 2016 a statistiky počtu transakcí

Graf znázorňuje poměr počtu jednotlivých operací za období leden - listopad 2016. V grafu jsou vidět jen čtyři (pět) nejčastěji volané služby v řádech miliónů, ostatní služby v nižších řádech se v grafu neuplatní. Dále následují grafy znázorňující počet transakcí ORG za období prosinec 2015 - listopad 2016 a počet transakcí za měsíc listopad 2016 (po jednotlivých dnech).  

 

Změna termínu odstávky RUIAN a ROS v kategorii "C"

Plánovaná odstávka registru územní identifikace adres a nemovitostí (RÚIAN) a registru osob (ROS) se z technických důvodů přesouvá ze 4. 12. 2016 na 11. 12. 2016 od 7.00 hod do 13.00 hod. Dostupnost základních registrů bude částečně omezena. 

 

Nejčastější chyby v přístupu k základním registrům

Některé orgány veřejné moci mají při přístupu ke službám základních registrů problémy s čerpáním údajů, které potřebují pro výkon svých agend. Nejčastější chyby a jejich řešení:

 

ORG - souhrnná měsíční statistika pro všechny AIS - říjen 2016 a statistiky počtu transakcí

Graf znázorňuje poměr počtu jednotlivých operací za období leden - říjen 2016. V grafu jsou vidět jen čtyři (pět) nejčastěji volané služby v řádech miliónů, ostatní služby v nižších řádech se v grafu neuplatní. Dále následují grafy znázorňující počet transakcí ORG za období listopad 2015 - říjen 2016 a počet transakcí za měsíc říjen 2016 (po jednotlivých dnech). 

 

Služby základních registrů budou dostupné i v průběhu víkendů

Od 1. října vstoupila v účinnost příslušná ustanovení zákona č. 204/2015 Sb., která zavádí centrální evidenci přestupků, ve které se budou evidovat zákonem vymezené závažnější přestupky a kterou bude spravovat Rejstřík trestů.

 
‹‹   Předchozí   5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 20 30   Následující   ››