PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Správa základních registrů úspěšnou certifikací opět potvrdila vysokou úroveň bezpečnosti poskytovaných služeb

Jednou z dlouhodobých priorit Správy základních registrů (SZR) je zvyšování kvality a bezpečnosti poskytovaných služeb. O tom, že je v tom úspěšná svědčí nejen více než miliarda transakcí, které dosud základní registry provedly, ale i opětovné získání certifikátů potvrzujících úroveň poskytovaných služeb podle mezinárodních standardů a norem ISO.  

 Správa základních registrů aktuálně prošla novým auditem svého systému managementu bezpečnosti informací na tři klíčové oblasti poskytovaných služeb a opět pro ně  získala certifikáty shody s normou ISO/IEC 27001:2013. Zároveň znovu získala i  certifikát shody s normou ISO/IEC 20000-1:2011 pro svůj systém managementu IT služeb, konkrétně pro správu přístupu k základním registrům.

Jsem rád, že jsme opět potvrdili, že naše služby splňují vysoké nároky, které podmiňují získání těchto certifikací.  Zároveň nezávislý auditní orgán prověřil, že jsou služby přístupu k základním registrům poskytovány oprávněným subjektům v souladu se zákonem.“ okomentoval certifikaci služeb ředitel Správy základních registrů Michal Pešek.

Prověřovanými oblastmi bylo poskytování služeb informačního systému základních registrů (ISZR), který řídí veškerý provoz a bezpečnost přístupu k informacím uloženým v základních registrech, poskytování služeb registračního autorizačního certifikačního systému (RACS), což je systém řízení přístupů k základním registrům, a služby uživatelské podpory Service Desk.

ISO20000.png

ISO27001.png