PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Zrušení výběrového řízení ID 30338477

Zveřejněním oznámení Ředitele Správy základních registrů jako služebního orgánu příslušného podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon o státní službě“) ze dne 1. března 2017 č. j. SZR-545-1/Ř-2017 bylo vyhlášeno výběrové řízení na služební místo vedoucí oddělení řízení provozu ID 30338477 ve Správě základních registrů s termínem zaslání přihlášek do 30. března 2017.

V termínu, požadovaném pro zaslání přihlášek, byly služebnímu orgánu doručeny 0 žádosti, z tohoto důvodu se výběrové řízení ruší a na výše uvedené služební místo bude opětovně vyhlášeno nové výběrové řízení.

                                                                                              Ing. Michal Pešek

vedoucí služebního úřadu

ředitel Správy základních registr

Zrušení výběrového řízení ID 30338477.pdf Zrušení výběrového řízení ID 30338477.pdf (159,51 KB 05.04.2017 21:33)
Zveřejnění na úřední desce ministerstva vnitra