PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Zrušení výběrového řízení ID 30344193

 

Zveřejněním oznámení Ředitele Správy základních registrů jako služebního orgánu příslušného podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon o státní službě“) ze dne 24. ledna 2017 č. j. SZR-207-1/Ř-2017 bylo vyhlášeno výběrové řízení na služební místo odborný rada oddělení řízení provozu ID 30344193 ve Správě základních registrů s termínem zaslání přihlášek do 23. února 2017.

V termínu, požadovaném pro zaslání přihlášek, byly služebnímu orgánu doručeny 2 žádosti. Vzhledem k tomu, že ve výběrovém řízení na služební místo odborného rady oddělení řízení provozu ID 30344193 hodnotila výběrová komise oba uchazeče jako neúspěšné, výběrové řízení se v souladu s § 28 odst. 4 zákona o státní službě ruší a na výše uvedené služební místo bude opětovně vyhlášeno nové výběrové řízení.

                                                                                              Ing. Michal Pešek

vedoucí služebního úřadu

ředitel Správy základních registrů

Zrušení výběrového řízení ID 30344193.pdf Zrušení výběrového řízení ID 30344193.pdf (179,31 KB 05.04.2017 21:34)
Zveřejnění na úřední desce ministerstva vnitra